image banner
Ủy ban nhân dân xã Sơn Xuân tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

    Sáng ngày 13/11, UBND xã Sơn Xuân t chc hi ngh tng kết công tác quc phòng, quân s địa phương năm 2023 và trin khai phương hướng, nhim v năm 2024.

    Năm 2023, xã Sơn Xuân đã khc phc khó khăn, hoàn thành toàn din mc tiêu, yêu cu, nhim v công tác quc phòng, quân s địa phương, gi vng an ninh chính tr - trt t an toàn xã hi trên địa bàn, to môi trường thun li cho phát trin kinh tế - xã hi địa phương. Công tác tuyn chn, gi công dân nhp ngũ; hun luyn sn sàng chiến đấu; công tác bi dưỡng kiến thc quc phòng an ninh cho các đối tượng, tham gia hi thi, hi thao; được t chc thc hin hiu qu, thiết thc, hoàn thành đúng mc đích, yêu cu đề ra.

    Phát huy nhng kết qu đạt được, trong năm 2024, xã Sơn Xuân tiếp tc tp trung nâng cao vai trò, trách nhim và năng lc lãnh đạo ca các cp y Đảng, s ch đạo, qun lý, điu hành ca chính quyn trong trin khai t chc thc hin công tác quc phòng, quân s địa phương; duy trì nghiêm chế độ trc sn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các mục tiêu trên địa bàn xã.

  

Video sự kiện
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Xuân
Địa chỉ: Thôn Lương Sơn, Xã Sơn Xuân, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 0985.745.235
Fax: 
Email: sonxuan.sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonxuan.sonhoa.phuyen.gov.vn/