image banner
LÃNH ĐẠO UBND
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Nguyễn Văn Lợi
Chức danh:Chủ tịch UBND xã
Điện thoại:0359.133.105
Email:nguyenvanloi@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Nguyễn Thị Kim Yến
Chức danh:Phó Chủ tịch UBND xã
Điện thoại:0985.186.539
Email:nguyenthikimyen@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Xuân
Địa chỉ: Thôn Lương Sơn, Xã Sơn Xuân, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 0985.745.235
Fax: 
Email: sonxuan.sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonxuan.sonhoa.phuyen.gov.vn/