image banner
VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Đào Thị Xuân Hoa
Chức danh:Công chức Văn phòng - Thống kê
Điện thoại:0328.083.946
Email:daothixuanhoa@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Nguyễn Thị Thu Trường
Chức danh:Công chức Văn phòng - Thống kê
Điện thoại:0334.354.715
Email:nguyenthithutruong@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Xuân
Địa chỉ: Thôn Lương Sơn, Xã Sơn Xuân, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 0985.745.235
Fax: 
Email: sonxuan.sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonxuan.sonhoa.phuyen.gov.vn/