image banner
VĂN HÓA XÃ HỘI
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Lê Văn Phúc
Chức danh:Công chức Văn hóa – xã hội (phụ trách Thương binh xã hội)
Điện thoại:097. 4646.500
Email:levanphucs@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Xuân
Địa chỉ: Thôn Lương Sơn, Xã Sơn Xuân, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 0985.745.235
Fax: 
Email: sonxuan.sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonxuan.sonhoa.phuyen.gov.vn/