image banner
THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Phan Trọng Khoan
Chức danh:HUV- Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã
Điện thoại:0977.188.412
Email:phantrongkhoan@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Nguyễn Văn Lợi
Chức danh:Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã
Điện thoại:0359.133.105
Email:nguyenvanloi@phuyen.gov.vn
3anh dai dien
Lê Cáp Tăn
Chức danh:Phó Bí thư Đảng ủy
Điện thoại:0973.141.152
Email:lecaptan@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Xuân
Địa chỉ: Thôn Lương Sơn, Xã Sơn Xuân, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 0985.745.235
Fax: 
Email: sonxuan.sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonxuan.sonhoa.phuyen.gov.vn/