image banner
TƯ PHÁP HỘ TỊCH
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Nguyễn Thị Khánh Linh
Chức danh:Công chức Tư pháp - Hộ tịch
Điện thoại:0372.603.413
Email:nguyenthikhanhlinh@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Xuân
Địa chỉ: Thôn Lương Sơn, Xã Sơn Xuân, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 0985.745.235
Fax: 
Email: sonxuan.sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonxuan.sonhoa.phuyen.gov.vn/