image banner
XÂY DỰNG - MÔI TRƯỜNG
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Trần Văn Hậu
Chức danh:Địa chính xây dựng môi trường xã
Điện thoại:0983.437.305
Email:tranvanhau @phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Trần Văn Tài
Chức danh:Công chức Đại chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường
Điện thoại:0984.868.638
Email:tranvantai@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Xuân
Địa chỉ: Thôn Lương Sơn, Xã Sơn Xuân, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 0985.745.235
Fax: 
Email: sonxuan.sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonxuan.sonhoa.phuyen.gov.vn/